ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Our story

Φύση, υφές, κίνηση, αέρας, κλαδιά δέντρων, ρίζες δέντρων, πλατάνια, ποτάμια που ρέουν, δύναμη, καταστροφή, κύμα, κυματισμός, δόνηση, θάλασσα, ορίζοντας. Βιομορφικές φόρμες που πλάθονται με ελεύθερη ανάπτυξη στο χώρο, αυθόρμητα, σαν παιχνίδι. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Our story

Φύση, υφές, κίνηση, αέρας, κλαδιά δέντρων, ρίζες δέντρων, πλατάνια, ποτάμια που ρέουν, δύναμη, καταστροφή, κύμα, κυματισμός, δόνηση, θάλασσα, ορίζοντας. Αυτά είναι τα στοιχεία που επηρεάζουν τα έργα μου. Βιομορφικές φόρμες που πλάθονται με ελεύθερη ανάπτυξη στο χώρο, αυθόρμητα, σαν παιχνίδι.

Settings

Menu